aktualna pogoda:
°C
hPa
deszcz: 0.0 mm
wiatr: km/h
pogoda na 4 dni »

Aktywizacja bezrobotnych i abolicja dla cudzoziemców


piątek 20 styczeń 2012 11:00

W tym roku powiatowe urzędu pracy dostaną 81.712.500 złotych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia – poinformowano członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu na posiedzeniu 19 stycznia 2012 r. W ubiegłym roku PUP-y dysponowały łącznie 77.377,800 zł na aktywizację bezrobotnych. Środki zostały podzielone – zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Większość powiatów otrzyma więcej środków niż w zeszłym roku, część mniej. Kryterium podziału uwzględniało w szczególności skalę napływów i odpływów z bezrobocia, udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, stopę bezrobocia, efektywność zatrudnieniową prowadzonych usług oraz zaangażowanie powiatów w realizację projektów unijnych przeznaczonych dla PUP (działania 6.1.3 PO KL). W 2011 r., kiedy środków Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych było 60 proc. mniej niż w roku 2010 i liczba aktywizacji drastycznie zmalała (z 54.059 do 21.455), liczba zarejestrowanych bezrobotnych była podobna jak rok wcześniej.

1 stycznia tego roku weszła w życie ustawa legalizująca pobyt niektórych cudzoziemców na terenie Polski. Mówił o tym przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zainteresowanie abolicją w regionie jest niewielkie, do 19 stycznia wpłynęło zaledwie 30 wniosków. Można je składać do końca czerwca. Urząd szacuje, że maksymalnie może być zainteresowanych 300 osób, ale zapewne będzie ich znacznie mniej. Podczas poprzednich abolicji, w latach 2003 i 2007, w całym kraju wpłynęło łącznie 5500 wniosków, a w regionie 200.

Udzielenie cudzoziemcowi, który zamieszkuje w Polsce co najmniej od 2007 roku, pozwolenia na 2-letni pobyt oznacza też że będzie mógł wykonywać pracę na podstawie umowy o pracę bez dodatkowego zezwolenia. Pracodawcy, którzy będą woleli zatrudniać cudzoziemców na podstawie umów zlecenia lub o dzieło, będą musieli występować o takie pozwolenie. Abolicja stanowi istotne udogodnienie, o którym powinno się więcej mówić w mediach, porządkuje też bowiem sytuację wielu osób. Biorąc pod uwagę przytoczone liczby, wpływ ustawy na wielkopolski rynek pracy będzie niewielki.

Członkom Rady przedstawiono również wyniki ubiegłorocznego badania Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy na temat zagranicznej i krajowej migracji zarobkowej w województwie wielkopolskim. Mieszkańcy regionu są grupą o umiarkowanych tendencjach migracyjnych, zarówno jeśli chodzi o zarobkowe wyjazdy zagraniczne, jak i krajowe. Największy potencjał migracyjny mają powiaty o charakterze rolniczym i oddalone od centrów subregionów, co związane jest z małą liczbą miejsc pracy i dużym bezrobociem. Wyraźnie zauważalny jest w Wielkopolsce ruch ludności z miast na wieś, zwłaszcza w okolicach centrów podregionów; nie jest to jednak efekt migracji, lecz procesów suburbanizacji i pustoszenia dużych miast. Wielkopolski migrujący to osoba młoda, o wykształceniu średnim (migranci zagraniczni) lub wyższym (migranci krajowi), kierujący się głównie czynnikami ekonomicznymi i materialnymi (emigracja zagraniczna), a także chęcią rozwoju osobistego i zawodowego (migracja wewnętrzna). Wyjeżdżający za granicę w większości zakładają powrót, jednak po trzech latach pobytu szanse na to znacząco spadają.

Działania łagodzące skutki migracji, zwłaszcza w zakresie niedoboru kadr i odpływu specyficznych kategorii społecznych, powinny opierać się na aktywizacji zawodowej grup biernych zawodowo oraz wspieraniu przedsiębiorczości czy tworzeniu nowych miejsc pracy. Polityka migracyjna powinna mieć charakter kompleksowy, opierać się na systematycznej diagnozie ruchów migracyjnych (brak systemu takiego monitoringu), uwzględniać różne aspekty migracji: demograficzne, oświatowe, ekonomiczne, społeczno-rodzinne i inne.

 
 

Zobacz także:


Strona główna  •   Informacje •   Pogoda •   Publicystyka •   Ogłoszenia •   Co jest grane? •   Praca •   Informator •   Redakcja

Strony portalu Ostrow.info.pl są monitorowane przez Google Analytics •  Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu oraz plików cookie •  Projekt, realizacja, hosting online24.pl

zamknij X
Portal Ostrow.info.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację i wykorzystywanie zgodnie z naszą polityką cookies, opisaną w Polityce prywatności.